burn-out en werk

Burn-out en werk: minder dan 1 op 2 burn-out patiënten keert terug naar werkgever

Minder dan 1 op 2 burn-out patiënten keert terug naar de oude werkplek vanaf 3 maanden afwezigheid. Dit aantal zakt naar 20% bij een afwezigheid vanaf 1 jaar.
De cijfers komen van het ACV. In deze cijfers gaat het om langdurig zieken, exclusief beroepsziektes en arbeidsongevallen. Burn-out en werk, wat zijn de vooruitzichten?

Logisch dat dokters je binnen de 3 maanden aan het werk willen

Met deze cijfers in het achterhoofd is het volkomen logisch dat dokters hun patiënten zoveel mogelijk aanmoedigen om snel opnieuw aan het werk te gaan. Ook zij weten dat de kans op een terugkeer naar het werk groot is als de ziekteperiode kort is.

In de eerste weken weet de werkgever vaak niet wat er aan de hand is. Het werk is tijdelijk herverdeeld. Bij langere afwezigheid wordt men vervangen door iemand anders. Hoewel een terugkeer wettelijk gezien kan, wordt ze minder evident naarmate de ziekteperiode toeneemt.

Burn-out & werk: Wil je wel terug naar een job die je ziek maakte?

“De vraag is of je echt nog wel terug wil naar een job waar je zo ziek van werd”, zegt loopbaanbegeleider Michel Piedfort. “Als je maanden thuis hebt gezeten met burn-out begin je echt wel na te denken over je leven.

Velen komen tot de conclusie dat de job die tot dan deden of het bedrijf waarvoor ze werken, onvoldoende aansluit bij wie ze zijn. Daarom dat heel veel burn-out patiënten echt niet meer naar hun vorige werkgever terug willen.

Als minder dan de helft naar zijn oude job terugkeert, betekent geenszins dat het initiatief tot ontslag altijd bij de werkgever ligt. Ook de werknemers met een burn-out zijn vaak vragende partij om het bedrijf te verlaten. Het ontslag om medische redenen geeft hen dan de gelegenheid om hun contract op te zeggen zonder dat men zijn opzegperiode hoeft te presteren.

Een burn-out heeft zo’n grote impact op het denken en voelen van een mens dat de meeste mensen na hun burn-out anders gaan leven. Ze gaan andere prioriteiten stellen en staan sterker in hun schoenen. Het is dan ook logisch dat bij dat anders gaan leven een job in het oude vertrouwde kader ziekmakende kader niet meer past.

Scroll naar top