Controle-arts, arbeidsarts of adviserend geneesheer. Wat is het verschil

Controlearts, arbeidsarts of adviserend geneesheer. Wat is het verschil

Wie in burn-out zit kan uitgenodigd worden door een controle-arts, arbeidsarts of adviserend geneesheer. Wat is het verschil tussen deze artsen?

De adviserend geneesheer

De adviserend geneesheer is een geneesheer gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde en lichamelijke schade. De meeste adviserend geneesheren werken voor een ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Hij beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet om een vergoeding van het ziekenfonds te ontvangen. Hij geeft geen informatie over jou door aan je werkgever. Hij kan jou advies geven in verband met werkhervatting. Hij schrijft geen behandeling voor.

De arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer werkt voor een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij wordt betaald door je werkgever en kent het bedrijf goed.
Officieel wordt hij preventieadviseur-arbeidsgeneesheer genoemd. De arbeidsgeneesheer kan je niet arbeidsongeschikt verklaren. Dat kan alleen je huisarts of je behandelende arts (bijvoorbeeld in het ziekenhuis).

De arbeidsgeneesheer helpt bedrijven bij het nemen van maatregelen om gezondheidsrisico’s voor hun werknemers te voorkomen. Hij is ook verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht. De onderzoeken die hij uitvoert, hebben tot doel na te gaan of je op medisch vlak in staat bent je werk uit te voeren of een verslechtering van je gezondheidstoestand als gevolg van je werk te voorkomen.

De controlearts

De controlearts dubbelcheckt op vraag van je werkgever of je echt te ziek bent om te werken. Meestal komt hij nadat jij jezelf hebt ziek gemeld. Deze arts komt meestal tijdens de periode van ongeschiktheid die gedekt wordt door de betaling van het gewaarborgd loon door de werkgever.

Deze arts wordt door de werkgever betaald maar geeft niet door welk ziektebeeld jij hebt. Hij kan wel beslissen dat jij voldoende in staat bent om te werken en je aanmanen terug aan het werk te gaan.

Bron: Premed

 

Blijven of vertrekken? Krijg inzicht met loopbaanbegeleiding
Scroll naar top