privacy en cookiebeleid

Deze website wordt beheerd door ATH Comm V, Italielei 46 b8, 2000 Antwerpen, tel 0486 329 020. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres.

Waarom lees ik dit privacybeleid best even na?

ATH vindt het belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van ons beleid inzake bescherming van persoonlijke data en dat u gebruik kunt maken van onze websites en deel kunt nemen aan onze evenementen.

Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken rekening houdend met de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid vindt u meer informatie welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle ATH diensten en producten. Dit gaat over:

de onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten.
alle andere diensten waarbij u met ons in contact komt, zoals deelname aan Open Coffees, evenementen, prospectencontacten, klantencontacten, enz.
Zijn er ook nog andere voorwaarden?

Wij raden u aan ook het cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies op onze onlinediensten gebruikt worden en waarvoor.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

ATH kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden hier bekendgemaakt en gelden vanaf het moment van publicatie. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen. De laatste aanpassing dateert van 15 maart 2019.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

ATH verzamelt persoonlijke gegevens om betere diensten aan haar gebruikers te kunnen leveren.

We vinden het belangrijk de juiste diensten, producten en content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Op welke manier verzamelt ATH uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van bepaalde ATH-onlinediensten gebruik te kunnen maken, zal u een account op 1 van onze sites dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht, bedrijfsnaam, telefoonnummer, activiteit, postcode, etc. Deze gegevens worden opgeslagen in uw profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren.

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie of deelneemt aan een evenement, zal u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, deelneemt aan een evenement, een e-mail of sms stuurt of telefonisch contact opneemt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van ATH -diensten. We verzamelen ook gegevens over u als u 1 van onze websites gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over:

Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.
ATH maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u terecht bij ons cookiebeleid.

Persoonlijke gegevens die we van derden verkrijgen

Indien u op ATH onlinediensten inlogt via uw account van een sociale netwerksite of gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.

Het zijn dan uw basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht) die we kunnen toevoegen aan uw profiel in het geval ze daar ontbreken. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes en shares. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. ATH zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons. Indien nodig zal ATH ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen

ATH -onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.

Verzamelt ATH ook persoonlijke gegevens van minderjarigen?

Gelet op de bijzondere aandacht die kinderen in een online omgeving moeten krijgen, voert ATH een strikt beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens van minderjarigen. Omdat onze diensten zich richten naar bedrijven, volwassenen en professionele organisaties, verzamelen we geen gegevens van minderjarigen via registraties.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om ATH -diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van ATH -diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan ATH -onlinediensten of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Om u te herkennen als gebruiker

Wanneer u ATH -onlinediensten gebruikt via uw profiel, passen we technologie toe die u als geregistreerde gebruiker herkent en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet u niet telkens opnieuw uw inloggegevens opgeven wanneer u de betreffende onlinedienst(en) bezoekt.

Om ATH-diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke diensten en content voor u interessant en bruikbaar zijn. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback aan onze ontwikkelaars geven om ons aanbod te verbeteren en relevanter te maken.

Om ATH -onlinediensten en -advertenties te kunnen personaliseren

ATH streeft ernaar om voor iedere gebruiker ATH -onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan ATH aan een meer gepersonaliseerde dienstverlening werken. Op die manier zou ATH bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij uw profiel passen.

Verder kunnen ook meer aangepaste en relevante advertenties op ATH -onlinediensten getoond worden. Indien wij bijvoorbeeld denken dat u geïnteresseerd bent in schoonheidsproducten, dan zal u merken dat we u van tijd tot tijd advertenties van dergelijke producten tonen.

ATH doet voor de advertenties op haar websites een beroep op de diensten van Google. Google bepaalt zelf welke advertenties het op onze websites plaatst op basis van uw interesses of surfgedrag. Als u uw browsergeschiedenis of cookies wist, zal u nog altijd Google advertenties kunnen zien of horen. Deze zullen evenwel minder relevant zijn omdat ze niet meer aan uw vermoedelijke interesses aangepast zijn.

Om op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod van ATH

ATH kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om met u te informeren over nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan ATH ook laten weten als u niet langer wenst dat ATH u hierover contacteert. Dit kan telkens via de uitschrijflink die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt of via uw persoonlijke profielpagina.

Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van ATH als in dat van onze gebruikers.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

Leveranciers van ATH

Om onze diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het voeren van een boekhouding, het betalen van belastingen, enzovoort. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor ATH toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie.

ATH laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Bepaalde ATH-onlinediensten bevatten sociale media–knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf.

ATH heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door ATH worden verzameld.

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van ATH te beschermen.

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie

ATH kan bepaalde samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met derde partijen. ATH zal hierbij nauwgezet op toezien dat deze bedrijven en/of ATH u op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Hoe kan u uw gegevens beheren en verwijderen?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die ATH over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een profiel op onze websites beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

In de andere gevallen kan u ATH contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

ATH vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

ATH laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Hou er rekening mee dat het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig is. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Correctheid van de informatie

ATH heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van haar online diensten en websites grote zorg besteed aan de correctheid van de informatie. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. ATH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

ATH garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is. We garanderen evenmin dat het gebruik van de info zal leiden tot een gegarandeerd doel.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan gaat het om websites waarvoor ATH op geen enkele wijze verantwoordelijk is. ATH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat ATH de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Update van deze privacyverklaring

ATH zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

 

Cookiebeleid

ATH gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

1. Over dit cookiebeleid

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

ATH vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. ATH wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op ATH -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd.

In dit cookiebeleid wenst ATH u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. ATH wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. ATH heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die ATH aanbiedt en die toegang geven tot ATH content.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

ATH, Italielei 46 b8 te 2000 Antwerpen. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij de klantendienst via athcommv@gmail.com

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van ATH -onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens wij van u kan verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken, en hoe wij hiermee willen omgaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

ATH kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op onze site en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal ATH u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

2. Over cookies

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op ATH -onlinediensten gebruikt?

De cookies die op ATH -onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.

2.2.1 Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies: Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies: Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

2.2.2 Wie plaatst en beheert de cookies?

Eerstepartijcookies: Eerstepartijcookies zijn cookies die ATH beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst of onze website.

Derdepartijcookies: Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een onze website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van onze website aan derden verzonden wordt (bv: als u op een like of share button klikt van Facebook of Linkedin). Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

2.2.3 Waarvoor dienen de cookies?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u ATH -onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

ATH gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven ATH inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is ATH in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren via Google Analytics bijvoorbeeld.

Advertentiecookies

ATH doet voor de advertenties op sommige websites een beroep op de externe regie van Google. Door hen worden op onze websites derdepartijcookies geplaatst waardoor het kan zijn dat u aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bijv. afgestemd zijn op uw geslacht, uw leeftijd en/of uw regio of vroegere surfgeschiedenis. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Google verwijzen we naar hun privacy- en cookiebeleid. Als u deze cookies weigert zal u nog steeds advertenties te zien krijgen. Deze zullen alleen niet meer aangepast zijn aan uw profiel.

Sociale media cookies

Onze websites kunnen ook zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze websites getoond wordt. Verder kunt u content via onze websites door middel van buttons via social media delen. Hierdoor kunnen sociale media via onze websites meer informatie over u als surfer verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

ATH kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van onze websites en andere online diensten. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op ATH -onlinediensten suggesties voor programma’s en andere informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met evenementen of informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben

2.3. Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Blijven of vertrekken? Krijg inzicht met loopbaanbegeleiding
Scroll naar top